Officieel distributeur van
Testcard producten in de Benelux

Algemene Voorwaarden in2Medcare B.V.

1. Algemene informatie

Wij zijn in2Medcare B.V. (KVK-nummer 81559356), een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland, met als geregistreerd kantooradres PvMG Rood 22, 6666 LT Heteren.

in2Medcare B.V. is distributeur van Testcard producten in België en Nederland en verzorgt de verkoop van testcard producten via website www.testcardwebshop.nl. Deze algemene voorwaarden (algemene voorwaarden) zijn van toepassing wanneer u een testcard koopt op onze website www.testcardwebshop.nl.

Voor het gebruik van het testcard product en de TestCard app verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden (algemene voorwaarden) van TestCard Ltd. (ondernemingsnummer 10764577) op www.testcard.nl.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u een testcard bestelt. Als u gebruikmaakt van een van onze diensten en een testcard bestelt, accepteert u onze algemene voorwaarden. Als u niet instemt met onze algemene voorwaarden, mag u geen gebruikmaken van onze diensten en geen testcard bestellen. We kunnen onze algemene voorwaarden op elk gewenst moment herzien. Controleer ze af en toe om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien ze bindend zijn voor u.

2. Definitie van termen

Privacybeleid verwijst naar het beleid dat op onze website wordt weergegeven en waarin wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan;
In2Medcare B.V. verwijst naar het bedrijf in2Medcare B.V., geregistreerd in Nederland onder het KVK-nummer 81559356;
“testcard” (kleine letters) verwijst naar de door ons geleverde testkits;
TestCard app verwijst naar de softwaretoepassing die u door TestCard Ltd. ter beschikking wordt gesteld en waarmee u een testresultaat kunt verkrijgen;
u en en uw zijn verwijzingen naar u, de persoon die gebruikmaakt van onze producten en diensten;
wij, ons, en onze zijn verwijzingen naar In2Medcare B.V. geregistreerd in Nederland onder het KVK-nummer 81559356;
Website verwijst naar www.testcardwebshop.nl.

3. Onze testcards – Wat u kunt verwachten

We bieden verschillende testcards aan. We raden u aan eerst goed na te denken over het type testcard dat u nodig hebt voordat u uw bestelling plaatst.
Als u voorgeschreven medicatie voor een medische aandoening gebruikt, is een testcard mogelijk niet geschikt omdat dit het testresultaat kan beïnvloeden. Bij twijfel of als u bezorgd bent dat u een medische aandoening hebt, raden we u aan om advies in te winnen bij een medische professional voordat u een testcard gebruikt.
Elke testcard heeft een houdbaarheidsdatum. De testcard moet worden gebruikt voordat de uiterste gebruiksdatum is verstreken om een zo betrouwbaar mogelijk testresultaat te garanderen.
Alle testcards worden geleverd met eenvoudige instructies. Zorg ervoor dat u deze volgt voor een zo nauwkeurig mogelijk testresultaat.
In2Medcare B.V. kan de nauwkeurigheid van een testresultaat dat aan u is verstrekt niet garanderen op basis van de door TestCard Ltd. verstrekte gegevens. Andere factoren buiten onze controle kunnen de betrouwbaarheid van het testresultaat beïnvloeden. Met uitzondering van wanneer het onwettig zou zijn voor ons om dit te doen, accepteren we geen aansprakelijkheid voor acties die door u onderneemt of nalaat als gevolg van een dienst die we aan u verlenen.

4. Een testcard kopen

Controleer voordat u een testcard bestelt of koopt of deze geschikt is voor u. Als u voorgeschreven medicatie voor een medische aandoening gebruikt, is een testcard mogelijk niet geschikt, omdat dit het testresultaat kan beïnvloeden. Bij twijfel of als u bezorgd bent dat u een medische aandoening heeft, raden wij u aan om advies in te winnen bij een medische professional voordat u een testcard bestelt of koopt.

Om de testcard te gebruiken en uw resultaat te verkrijgen, moet u beschikken over een werkend compatibel apparaat met voldoende opslagruimte om de TestCard-app te kunnen downloaden. Controleer of uw apparaat werkt voordat u een testcard bestelt. Op de website van TestCard Ltd. (www.testcard.nl) staat een lijst met compatibele apparaten, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Als u een testcard wilt kopen, kunt u dat doen:

door een bestelling te plaatsen via de website;
door rechtstreeks contact met ons op te nemen om uw behoeften te bespreken;

Elke bestelling die u bij ons plaatst, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het product en acceptatie door ons. Wanneer u uw bestelling online plaatst, sturen we u een e-mail om te bevestigen dat we deze hebben ontvangen en om u te informeren of het product beschikbaar is. Als de testcard die u hebt besteld niet beschikbaar is, laten we u dit ook per e-mail weten. Het contract voor de verkoop van een testcard wordt aangegaan op het moment dat we u informeren dat uw bestelling is geaccepteerd.

We behouden ons het recht voor om de testcards die beschikbaar zijn voor verkoop te wijzigen en om een productlijn of dienst te beëindigen.

5. Prijzen en betaling

Als u een testcard bestelt via www.testcardwebshop.nl zijn alle prijzen op de website correct op het moment van publicatie. We behouden ons echter het recht voor om deze in de toekomst te wijzigen. Prijzen zijn inclusief btw en levering aan de regio van verkoop.

De totaalprijs, inclusief leveringskosten, van bestelde testcards wordt weergegeven op de www.testcardwebshop.nl website wanneer u uw bestelling plaatst. De betaling moet volledig worden voldaan op het moment dat u de bestelling plaatst.

6. Levering van uw testcard

De volgende voorwaarden in deze paragraaf (6) zijn alleen van toepassing als u een testcard bestelt via de www.testcardwebshop.nl website. Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, moet deze verkoper u op de hoogte brengen van de leveringsvoorwaarden. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de verkoper.
De leveringstermijnen die op het moment van bestelling worden vermeld, zijn slechts indicatief en kunnen variëren. Uw testcards worden afgeleverd op het tijdens het bestellen door u opgegeven adres. Houd er rekening mee dat we geen testcards zullen leveren aan locaties buiten Nederland en België.
Alle bestellingen worden geleverd door een gerenommeerde koerier. We zullen ons uiterste best doen om binnen de vermelde tijd te leveren, maar we zijn niet aansprakelijk voor enig verlies voor u door een late levering. Als we niet in staat zijn om de overeengekomen leveringsdatum te halen, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een alternatieve datum.
Bij een vertraagde levering worden de bezorgkosten niet terugbetaald.
Onvolledige bestellingen moeten zo snel mogelijk en binnen 3 dagen na levering bij ons worden gemeld. We zorgen ervoor dat de ontbrekende items zonder extra kosten aan u worden geleverd of we betalen u de oorspronkelijke kosten van de ontbrekende items terug.
Alle risico’s met betrekking tot de testcard gaan bij de levering op u over.

7. Uw gegevens

Wanneer we u om informatie hebben gevraagd om testcards te verstrekken, een account aan te maken of u anderszins van onze diensten te voorzien, stemt u ermee in om ons nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Uw informatie wordt door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met ons privacybeleid.

8. Annuleren en retourneren

8.1 Recht op annulering:

De volgende voorwaarden in deze paragraaf (8.1) zijn alleen van toepassing als u een testcard bestelt via de www.testcardwebshop.nl website. Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, moet deze verkoper u op de hoogte brengen van uw recht op annulering. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de verkoper.
Zodra een testcard naar u is verzonden en is geopend, kan deze door niemand anders opnieuw worden gebruikt en kunt u deze daarom niet aan ons retourneren.
U hebt het recht om het contract voor de testcard te annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop u de testcard hebt ontvangen, mits deze niet is geopend. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons ondersteuningsteam zo snel mogelijk op de hoogte stellen via onze website, www.testcardwebshop.nl of door een e-mail te sturen naar ‘info@in2medcare.eu’. U moet ons een duidelijke toelichting geven op uw beslissing om dit contract te annuleren.
U hebt niet het recht om het contract te annuleren als u de testcard hebt geopend. De testcards van TestCard Ltd. bevatten een unieke QR-code. Als u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te annuleren, kunnen we de systemen van TestCard Ltd. controleren om te bepalen of u de testcard hebt gebruikt en deze hebt gekoppeld aan de TestCard-app. Als uit onze controles blijkt dat u de testcard hebt geopend, hebt u geen recht op annulering van het contract en zullen we u het aankoopbedrag niet terugbetalen.

8.2 Gevolgen van annulering:

De volgende voorwaarden in deze paragraaf (8.2) zijn alleen van toepassing als u een testcard bestelt via de www.testcardwebshop.nl website. Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, moet deze verkoper u op de hoogte brengen van uw recht op annulering. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de verkoper.
Als u dit contract opzegt in overeenstemming met de bovenstaande ‘Recht op annulering’-voorwaarden, betalen we u de prijs terug die u voor de testcard hebt betaald, inclusief de verzendkosten, tenzij we vaststellen dat u de testcard hebt geopend.
Zodra we uw verzoek om het contract te annuleren hebben verwerkt en hebben vastgesteld dat u recht hebt op terugbetaling, zullen we de prijs die u voor de testcard hebt betaald, inclusief de verzendkosten, terugbetalen:

binnen 14 dagen na de dag waarop u verzoekt om uw recht om het contract te annuleren uit te oefenen als we de testcard niet naar u hebben verzonden; of
binnen 14 dagen na de dag waarop we de testcard van u hebben ontvangen, als we de testcard naar u hebben verzonden.
We zullen u de prijs die u voor de testcard hebt betaald, inclusief de verzendkosten, terugbetalen via de betaalmethode die u hebt gebruikt.

8.3 Retourneren van defecte of beschadigde testcards:

De volgende voorwaarden in deze paragraaf (8.3) zijn alleen van toepassing als u een testcard bestelt via de www.testcardwebshop.nl website. Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, moet deze verkoper u op de hoogte brengen van het retourproces. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de verkoper.

In het onwaarschijnlijke geval dat een testcard in beschadigde staat bij u aankomt of ermee is geknoeid, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam of een e-mail sturen naar ‘info@in2medcare.eu’ onder vermelding van uw aankoop- en bestelgegevens en alle referentie- of ondersteuningsnummers. Als u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de fout, zal ons ondersteuningsteam u details verstrekken over hoe u de testcard aan ons kunt retourneren en kunt u kiezen tussen volledige terugbetaling of een vervangende testcard. We betalen de prijs die u voor de testcard hebt betaald, inclusief de verzendkosten, terug of sturen u binnen 14 dagen na de dag waarop we de testcard van u hebben ontvangen een vervangende terug. 

9. Klachten

We nemen klachten zeer serieus en streven ernaar om binnen 5 werkdagen op uw klacht te reageren. Neem contact met ons op als u een klacht hebt. Stuur een e-mail naar ‘info@in2medcare.eu’.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Als we aansprakelijk worden bevonden voor enig verlies of schade aan u, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor de relevante testcard. We sluiten aansprakelijkheid uit voor verliezen die niet te voorzien waren voor beide partijen toen het contract werd aangegaan en voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door een schending door ons. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op persoonlijk letsel of overlijden als direct gevolg van onze nalatigheid.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of vertraagd leveren van de testcards wanneer een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van handelen of nalaten waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, zoals dat van derden of overmacht.
De producten en diensten die door ons worden geleverd, zijn uitsluitend bedoeld voor particulier en privégebruik. Dienovereenkomstig aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen, met inbegrip van verlies van gegevens, inkomsten- of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies door schade aan eigendommen of verlies van claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van de website, de producten of diensten die bij ons zijn gekocht.
We hebben alle redelijke stappen genomen om internetfraude te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle gegevens die van u worden verzameld, bij opslag zo goed mogelijk worden beschermd en beveiligd. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in het uiterst onwaarschijnlijke geval van een inbreuk op onze beveiligde computerservers of die van derden, behalve wanneer deze inbreuk is veroorzaakt door onze nalatigheid.

15. Algemene voorwaarden

We kunnen een deel of delen van de diensten die we u van tijd tot tijd leveren uitbesteden en we kunnen een deel of delen van onze rechten op grond van deze voorwaarden toewijzen of vernieuwen door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
We kunnen de algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen. Eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestaande bestellingen die bij ons zijn geplaatst. Wijzigingen of updates van onze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op onze website. Elke fout of omissie in informatie of documenten die door ons zijn uitgegeven, kan worden gecorrigeerd, op voorwaarde dat de correctie geen wezenlijke invloed heeft op het contract.
Als in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar algemene voorwaarden, wordt indien van toepassing ook verwezen naar ons privacybeleid.
De algemene voorwaarden vormen samen met het privacybeleid, bestelformulieren en betalingsinstructies de basis van ons contract. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige andere voorwaarde of bepaling op de website prevaleren deze algemene voorwaarden.
Elk van de paragrafen van deze algemene voorwaarden fungeert afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit bepaalt dat een van de paragrafen onwettig is, blijven de andere paragrafen onverminderd van kracht.
Zelfs als we dit contract niet onmiddellijk afdwingen, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet waartoe u op grond van deze algemene voorwaarden verplicht bent of niet onmiddellijk stappen tegen u ondernemen met betrekking tot het verbreken van dit contract, zal dat niet betekenen dat u deze dingen niet hoeft te doen en zal dat ons er ook niet van weerhouden om op een later tijdstip alsnog stappen tegen u te ondernemen.
Deze voorwaarden geven geen aanleiding tot enig recht op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing en u kunt in een Nederlandse rechtbank een rechtszaak aanspannen met betrekking tot de goederen en diensten die wij leveren. Als u een inwoner van Nederland of België bent, kunt u een rechtszaak met betrekking tot de goederen en diensten aanspannen bij een rechtbank van het grondgebied waar u woont of bij een Nederlandse rechtbank.