Officieel distributeur van
Testcard producten in de Benelux

Privacy Policy in2Medcare B.V.

Privacybeleid

1. Betekenis van termen die we gebruiken
• Privacybeleid verwijst naar dit beleid, dat op onze website wordt weergegeven en waarin wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan;
• In2Medcare verwijst naar het bedrijf in2Medcare B.V., geregistreerd in Nederland onder het KVK-nummer 81559356;
• “testcard” verwijst naar de testkits die door ons worden geleverd;
• TestCard-app verwijst naar de softwaretoepassing ie u door TestCard Ltd. ter beschikking wordt gesteld en waarmee u een testresultaat kunt verkrijgen;
• u en en uw zijn verwijzingen naar u, de persoon die gebruikmaakt van onze producten en diensten;
• wij, ons, en onze zijn verwijzingen naar In2Medcare B.V. geregistreerd in Nederland onder het KVK-nummer 81559356;
• Website verwijst naar www.testcardwebshop.nl.

2. Inleiding op ons privacybeleid

2.1 Verantwoordelijke entiteit

Wij zijn in2Medcare B.V. (KVK-nummer 81559356), een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland, met als geregistreerd kantooradres PvMG Rood 22, 6666 LT Heteren.
Ons cookiebeleid maakt deel uit van ons privacybeleid en met een verwijzing in dit document naar het privacybeleid wordt indien van toepassing ook verwezen naar ons cookiebeleid.

2.2 Structuur van ons beleid
Met uw ‘persoonsgegevens’ of ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we alle informatie die u als persoon identificeert.
U kunt meer lezen over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken door op de verschillende onderdelen hieronder te klikken:
• Inleiding op ons privacybeleid
o Verantwoordelijke entiteit
o Structuur van ons beleid
• Welke informatie verzamelen we van u?
o Bestellen van onze producten
o Verzoeken om klantenservice en -ondersteuning
o Diensten voor gastgebruikers
o Account geregistreerde gebruiker
• Hoe verzamelen we gegevens van u?
• Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
o Het aanbieden van producten en ondersteuningsdiensten
o Het verbeteren van onze producten en diensten
o Uw resultaten aanpassen en verbeteren
o Promotie- en marketinginformatie
• Uw persoonsgegevens met derden delen
o Overzicht van het delen van informatie met derden
o Voorbeelden van het delen van informatie met derden
o Websites, plug-ins en apps van derden
• Cookies – Wat zijn ze en hoe gebruiken we ze?
• Toegang tot uw persoonsgegevens – uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen
• Bewaren van gegevens
• Onze beveiligingsnormen
• Functionaris voor gegevensbescherming
• EU-vertegenwoordiger

3. Welke informatie verzamelen we van u?

We verzamelen persoonlijke informatie van u om u onze diensten te verlenen, wanneer u contact met ons opneemt of informatie van ons opvraagt of wanneer u onze website gebruikt. De soorten informatie die we verzamelen, worden beschreven in de onderstaande paragrafen.

3.1 Bestellen van onze producten
We zullen u vragen om de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken om uw productbestelling online te verwerken en om producten naar u te verzenden: contactgegevens zoals uw naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens.
Als u een van onze producten in een winkel koopt, hebben we geen gegevens van u nodig om de aankoop te voltooien.

3.2 Klantenservice- en ondersteuningsverzoeken

Als u contact opneemt met onze klantenservice, moet u mogelijk uw contactgegevens (naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres) aan ons doorgeven, zodat we effectief met u kunnen communiceren en eventuele vragen die u hebt kunnen beantwoorden.

3.3 Geregistreerd gebruikersaccount
Voor een gebruikersaccount, hebben we de volgende persoonsgegevens nodig, die we zullen verwerken: contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, wachtwoord, taal en land. We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het verlenen van de volgende diensten:
• Het weergeven van uw eerdere bestellingen – het koppelen van uw persoonsgegevens aan uw bestelgeschiedenis
• Het communiceren met u over uw ondersteuningsverzoeken – het gebruiken van uw contactgegevens om contact met u op te nemen en met u te communiceren.

4. Hoe verzamelen we gegevens van u?
U kunt ons op een van de volgende manieren voorzien van persoonsgegevens wanneer u ons inschakelt om producten of diensten te leveren:
• Telefonisch contact (ondersteuningsdiensten) – Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen en met u te communiceren als u vragen hebt over diensten (zie paragraaf 3.2).
• Contact via onze website (ondersteuningsdiensten) – U dient uw contactgegevens door te geven op een ondersteuningsformulier (zie paragraaf 3.2).
Een van onze teamleden kan, tijdens het beantwoorden van een vraag of het leveren van diensten, uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor verdere doeleinden, zoals marketing- en andere promotionele activiteiten (zie paragraaf 5.3). Wanneer we dit doen, wordt u duidelijk geadviseerd en is uw specifieke toestemming vereist voordat we uw gegevens voor dergelijke activiteiten mogen gebruiken.

5. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we uw persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben.
Dit doen we voor een van de volgende redenen:
• Voor de uitvoering van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat;
• Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij;
• Voor het instellen en uitoefenen van of het verweer tegen juridische vorderingen of procedures; of
• Indien u er toestemming voor hebt gegeven.
Een legitiem belang is wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, zolang deze niet moet wijken voor uw eigen rechten en belangen.
We kunnen speciale categorieën persoonsgegevens verwerken om de volgende redenen:
• Indien u er expliciete toestemming voor hebt gegeven;
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
• Indien het in uw vitale belang is;
• Indien u de persoonsgegevens openbaar hebt gemaakt; en/of
• Voor naleving van een arbeidsrechtelijke verplichting.
Er kunnen aanvullende redenen zijn die aan u zullen worden meegedeeld wanneer deze van toepassing zijn.
Wanneer we verwijzen naar speciale categorieën persoonsgegevens bedoelen we informatie over bijvoorbeeld gezondheid, ras of etniciteit, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid en burgerlijke staat. Informatie over strafrechtelijke veroordelingen valt ook onder deze categorie gegevens.

5.1 Producten, diensten en ondersteuningsdiensten leveren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een geregistreerd account bij ons te openen, om u onze producten toe te sturen, om u onze diensten te leveren en om contact met u op te nemen over de diensten die wij aan u leveren. Herinneringen en updates worden naar u verzonden met behulp van de contactgegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer u gebruikmaakt van onze website kunt u actief en vrijwillig persoonlijke gegevens invoeren. Zonder uw persoonlijke contactgegevens is het voor ons onmogelijk om onze product- en ondersteuningsdiensten aan u te leveren.

5.2 Onze producten en diensten verbeteren
We kunnen uw geanonimiseerde gebruiksgegevens en statistische achtergrondinformatie analyseren om ons bedrijf, onze website en onze klantenservice te verbeteren. Deze informatie is geanonimiseerd en kan niet naar u worden herleid. Dit stelt ons in staat gebruikerstrends beter te begrijpen en belangrijke verbeterpunten te belichten. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen we uw ervaring of onze diensten niet verbeteren.
Feedback en klachten worden gekoppeld aan de verstrekte persoonsgegevens om ondersteuning te bieden en te reageren op het verzoek.
5.3 Marketing- en promotionele informatie
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over productaanbiedingen, promoties en ander nieuws of informatie over ons bedrijf. Dit stelt ons in staat verhalen of aanbevelingen van gebruikers uit te lichten die u kunnen interesseren, evenals productgerelateerde kortingen of aanbiedingscodes. We zullen u eerst om toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens in bijzondere omstandigheden, zoals een gebruikersonderzoek, gebruiken voor andere doeleinden.
U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment aanpassen door op ‘afmelden’ te klikken in onze nieuwsbrieven of door uw accountinstellingen aan te passen. We zullen onze marketinginhoud voortdurend verbeteren om ervoor te zorgen dat deze relevant is en afgestemd is op de best mogelijke dienstverlening.

6. Het delen van uw persoonsgegevens met derden

6.1 Overzicht van het delen van informatie met derden
Om onze diensten te leveren en onze website te beheren, werken we met samen verschillende derde partijen die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd. Deze partijen omvatten bedrijven die zakelijke functies, zoals e-mail, marketingassistentie, boekhouding, betalingsverwerking, gegevensbeheer, website-ondersteuning en bedrijfsadvies, verzorgen.
Al deze derde partijen beschikken over beleid en procedures om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) te garanderen. In bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens worden overgedragen aan of opgeslagen op een locatie buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte (‘EER’) en verwerkt door personen die handelen namens een van deze derden. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid en de AVG worden verwerkt. Wanneer het noodzakelijk is om gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER te verwerken, zullen we ervoor zorgen dat de relevante derde partij die de gegevens verwerkt, de op grond van de EU-wetgeving vereiste contractuele verbintenissen is aangegaan.

6.2 Voorbeelden van het delen van informatie met derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden moeten delen met derden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze scenario’s:
• Juridische doeleinden – we kunnen verplicht zijn om uw gegevens te delen met wetshandhavings- of overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek, fraudepreventie of iets soortgelijks.
• Bedrijfsreorganisatie – als we betrokken zijn bij een overname, fusie, verkoop van bezittingen of liquidatie, kunnen we worden verplicht om specifieke gebruikersgegevens te delen. Als deze omstandigheid zich voordoet, moet de derde partij passende verbintenissen aangaan.
• Financiële transacties. –

6.3 Websites, plug-ins en apps van derden
Delen van onze website, zoals onze blogartikelen en perspagina’s, kunnen links naar andere websites, plug-ins en apps bevatten die niet van ons zijn of waarover we geen controle hebben. Via deze externe links, bijvoorbeeld naar apotheekpartners, online artsen of ondersteuningsartikelen over gezondheid, krijgt u onder meer toegang tot aanvullende informatie, producten en diensten die uw ervaring zullen verbeteren.
Als u op deze links klikt of de plug-ins of apps activeert (bijvoorbeeld als u op een link klikt om ons blogartikel te delen met uw socialmedia-accounts, zoals Facebook, Twitter, OK, VK of Google Plus, of ervoor kiest om een opmerking te plaatsen via uw socialmedia-accounts), geeft u derden mogelijk toestemming om informatie over u te verzamelen of te delen. Omdat wij geen controle hebben over deze andere websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen of de manier waarop zij met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan.
Wanneer u onze website verlaat, raden wij u ten zeerste aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

7. Toegang tot uw persoonsgegevens: uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Toegang tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren: U hebt het recht om ons een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren, door middel van een zogeheten ‘toegangsverzoek voor betrokkenen’. Hier komen geen kosten bij kijken. Wanneer er echter binnen een onredelijke korte tijd meerdere kopieën worden aangevraagd, kunnen hier wel kosten voor in rekening gebracht worden.
• Het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen: U hebt ook het recht om onjuistheden te laten corrigeren of verwijderen en in bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Als u wilt dat we de persoonsgegevens wissen die we van u bewaren, neem dan contact met ons op en geef aan waarom u wilt dat we dit doen.
• Recht om toestemming in te trekken: Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen via info@in2medcare.eu. Het intrekken van uw toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking kan betekenen dat we de diensten die u van ons hebt gevraagd niet kunnen leveren of dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van de diensten die we aanbieden. Wij zullen u informeren indien dit het geval is. In bepaalde omstandigheden kunnen we, zelfs als u uw toestemming intrekt, uw persoonlijke gegevens nog steeds verwerken indien dit is vereist of toegestaan door de wet of met het oog op het uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten of het voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
• Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken: U kunt ons ook opdracht geven om de verwerking van uw gegevens te staken als deze niet langer relevant zijn of als wij geen andere wettelijke of contractuele verplichtingen meer hebben om dit te doen.
Als u vragen hebt en/of een of meer van uw rechten op grond van dit privacybeleid wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@in2medcare.eu.

8. Bewaren van gegevens
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is voor het betreffende doeleinde. Zodra u uw account bij ons hebt gesloten, verwijderen we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

9. Onze beveiligingsnormen
We hebben passende beveiligingsmaatregelen (zoals versleutelde wachtwoorden) getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of worden ingezien door iemand die daar geen toestemming heeft. We verschaffen alleen toegang tot uw persoonsgegevens aan mensen die deze toegang nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, zoals onze website- en systeembeheerders, medewerkers die bestellingen verwerken en klantenservicemedewerkers. Ze gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor een specifieke taak en houden alle informatie geheim.

12. Updates
Dit privacybeleid wordt regelmatig door ons herzien en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.